Blog

Trafikkregelen på sjøen

På solfylte dager så kan det være mange båter ute på sjøen eller innsjøen. Det er også mange forskjellige typer seilbåter og andre båter som nå kommer opp i svært høy fart, som kan skape farlige situasjoner. Det er nemlig viktig å huske at miljøet rundt båten blir påvirket av båtens ferd. En båt som beveger seg raskt vil skape store bølger som kan skape problemer for mindre båter. Så det finnes en rekke trafikkregler som regulerer trafikken på sjøen.

Vikeplikt regler for møtende båter

Når to båter møtes så må den ene båten vike for den andre for å hindre en kollisjon. Dette er likt det som gjøres på veien, men på sjøen er reglene laget med tanke på miljøet rundt båten. Derfor gjelder det forskjellige regler for forskjellige båter.

For motorbåter

Hvis det er to motorbåter som møtes så skal begge vike litt til styrbord. På denne måten så vil de passere hverandre på barbord side.

Hvis det er snakk om båter som kommer mer på skrå mot hverandre, så er regelen at man skal vike for båter fra styrbord. Så den som kommer fra barbord må alltid vike for den som kommer fra styrbord. Like som vikeplikt fra høyre i trafikken.

Hvis en motorbåt møter en seilbåt og det er fare for sammenstøt, så er det alltid motorbåten som må vike.

For seilbåter

Med seilbåter så er det viktig å ta hensyn til vinden, ettersom dette er motorkraften. Så en seilbåt med vind fra barbord viker for seilbåten som får vinden inn på styrbord. Generelt sett så er regelen at den som får vinden fra barbord side skal vike. Så hvis man er usikker, så er det denne regelen som gjelder.

Er det to seilbåter som nærmer seg hverandre og har vinden på samme siden, så må båten som er ”nærmest” vinden vike. Dette er for å unngå at man ”tar” vinden fra den andre. Hvis man tar vinden fra den andre så vil denne stoppe opp og kan få problemer. Så det er viktig å tenke seg godt om i slike situasjoner.

Flere vikeplikt regler

Det er flere regler som skal dekke flere forskjellige situasjoner som kan oppstå på sjøen.

Hvis du innhenter en annen båt, altså du har høyere fart en den andre og tar den igjen, så har du vikeplikt. Dette gjelder også hvis man har en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi den andre båten så skal du gjøre dette på den siden som er lengst fra annen trafikk og lengst fra land. I tvilstilfeller så anbefales det at man alltid oppfører seg som om man har hentet inn den andre båten.

Nyttetrafikk og større fartøyer har alltid forrang og andre båter skal vike.

I trange led så skal man holde til styrbord, så nær løpets yttergrense som mulig. Er du kaptein på en mindre båt, mindre enn 20 meter eller en seilbåt, så skal man gjøre sitt ytterste for å unngå å sjenere gjennomfarten til en stor båt i slike smale led.

Husk å se hvordan båten beveger seg og hva båter gjør. Du har plikt til å holde god avstand til alle båter som ikke kan bevege seg normalt. Dette kan være båter som fisker eller som på andre måter ikke har muligheten til fri bevegelse.

Relaterte innlegg