Blog

Seilbåtens oppbygging

En seilbåt er bygget for å fange og bruke vindkraft på samme måte som vingene på et fly. Ved hjelp av vinden så føres båten fra a til b. Dette krever en bestemt oppbygging som sikrer at maksimal kraft overføres fra seilet til bevegelsen.

Seilet

En seilbåt kan ha flere forskjellige seil eller bare et seil. Seilets utforming og plassering på masten og forstaget avgjør er avgjørende for hvordan det fanger vinden. På en seilbåt med flere seil så vil man derfor måtte ta ned et eller flere seil hvis vinden blir for sterk eller hvis man ønsker å unytte vinden på en annen måte.

I begynnelsen så kan det være vanskelig å vite når man skal gjøre hva. Det kan føles litt som gambling der man heiser et seil og tar ned et annet. Men etter hvert vil man få nok erfaring til å kunne føle på seg hvilke seil som bør benyttes.

Disse seilene er vanlige:

  • Storseil: festet bak masten
  • Forseil: sitter festet på forstaget (genoa eller fokk)
  • Spinnaker eller genaker: større seil
  • Tryseil: eget storseil for ekstrem vind
  • Stormfokk: eget seil for ekstrem vind på forstaget

Riggingen

Hvordan seilene er festet kalles rigging. Riggingen varierer og det er spesifikke rigger for at seilbåten skal være optimalisert for fart, langdistanse eller annet.

Jollen har bare en enkel mast med et storseil. Eventuelt kan det sitte et forseil eller jig.

Moderne seilbåt bruker vanligvis bermudarigger. Denne kan være som en mastheadrigg eller som en brøkdelsrigg. Her må man bare velge det som passer best for eget behov. Mest brukt på turbåter er mastheadrigg. Denne er solid, men kan være noe tyngre å trimme (justere seilene).

Regatta båter er laget for å få maksimalt ut av vinden og brukes gjerne i konkurranser. De bruker den riggingen som er enklest å trimme, nemlig brøkdelsriggen.

Skroget og kjølen

Det vanligste er å ha et skrog og det er dette folk flest forbinder med seilbåter. Seilbåter kommer også i variant med to skrog, en katamaran. En triamaran har tre skrog.

Under skroget sitter en av de viktigste delene på en seilbåt, vedsiden av seilet, nemlig kjølen. Denne fungerer som en vinge under vann og kan hjelpe båten å komme opp i fart eller kan sinke den. Den er også svært viktig for å sikre en god balanse.

Det finnes flere utforminger, men det vanligste er langkjølede som sitter på eldre typer båter. Mer moderne båter lages med finnekjøler. Selve kjølen må være solid så den ”skjærer” gjennom vannet og den varer. På større båter så lages den derfor ofte av jern eller bly, eller en kombinasjon. Joller bruker hovedsakelig plastmaterialer også her.

Tau

Det er svært mange tau på en seilbåt og for å sikre at mannskapet og kapteinen jobber i harmoni så har alle tauene navn basert hovedsakelig på deres funksjon. Jeg skal ikke komme med alle navnene her, men generelt sett så kan man dele dem inn i to grupper:

  • Tau som går opp langs masten eller er inne i masten kalles fallene.
  • Tau som løper langs dekket er skjøtene.

Relaterte innlegg