Blog

Beredskap i båt

De fleste av oss tenker sikkerhet i det daglige, både forebyggende og ikke minst hvilken risiko som vi utsetter oss for daglig. Vi utfører daglig handlinger som innebærer en større eller mindre grad av risiko, samfunnet er opptatt av å minimere risiko mest mulig. Dette gjøres ofte i form av; bedre utstyr, holdningskampanjer, forskjellige påbud og kompetanseheving. Informasjonsarbeid og premiering av de som ikke utsetter seg selv, eller andre for farer eller ulykker er måten forsikringsbransjen ofte prøver å minisere ulykker. Men den største jobben og ansvaret, ligger hos hver enkelt av oss tenker jeg. Sikkerhet og beredskap må gå som en rød tråd, hos oss selv og ikke minst på vedlikehold av båt og utstyr.

Gass

De fleste båter av en viss størrelse, har gass ombord. Det er viktig at man følger nøye med på slikt utstyr. Det hjelper ikke med flytevest, om det skulle skje en gasseksplosjon ombord. Det er to innretninger som er viktig å anskaffe seg, det er en lekkasjetester og en gassalarm. Dette kan redde liv, og det koster ikke all verden å kjøpe. En lekkasjetester fra Gaslox, er en modell som koster deg under tusenlappen. Det er en godt utprøvd modell, og den kan kjøpes hos de fleste forhandlere av båtutstyr. Denne kombinert med en gassalarm, gjør livet tryggere ombord. Men husk at alt utstyr, og spesielt slanger og koblinger skal sjekkes jevnlig. Bytt slanger ofte, gjerne hvert år. Når båten skal ut på vannet på våren, bruk en del tid på å sjekke gassutstyret.

Førstehjelpssett

Dette er viktig å ha i båten, på lik linje som man skal ha det i bilen. Man vet aldri når man trenger slikt utstyr, det trenger ikke være verre enn et sår eller mindre kuttskader. Inneholder også salve for å dempe solforbrenning, insektbitt og eventuelt svie fra brennmaneter. Sjekk innhold for det finnes mange forskjellige produkter på markedet, det beste er å ha en førstehjelpskoffert. Denne inneholder langt mer, enn de mindre førstehjelpssettene.

Ladesett

Førstehjelpssett

Noe av det desidert mest viktige man har i båten, er redningsvester. Det som faktisk ikke alle er klar over, er at disse etter bruk må lades med ny cellulosetablett og patron. Dette gjelder altså oppblåsbare redningsvester. Vær oppmerksom på at det er forskjellige type sett, til de ulike modellene av vester.

Nødraketter, bluss og røyksignaler

Disse legges i en vanntett beholder, det kan ikke sies hvor viktig det er med dette utstyret. Når man kommer i havsnød, eller har behov for å vise nødetatene hvor man befinner seg, kan dette være forskjellen mellom liv og død. Det finnes en lang rekke andre produkter, og utstyr som man bør ha med seg. Det er ikke på dette man skal spare penger, og man kan nesten ikke få overdrevet når det gjelder anskaffelse av slikt utstyr. En annen ting er å lære seg å bruke utstyret riktig, øvelser eller driller på bruken bør innarbeides som rutine før sesongen starter. Dette gjelder hele familien, det er viktig at alle kan dette om uhellet skulle være ute.

Relaterte innlegg