Blog

Båtvett

Det er ikke godt å si hvorfor utviklingen, eller tallene spriker når det gjelder antall ulykker med dødelig utgang. Men gode somrer, med mye varmt og fint vær, kan være noe av årsaken. Det er på sjøen, som det er i trafikken. De fleste er flinke og ansvarsfulle, men det finnes de som ikke bryr seg om lover og regler også på sjøen. Jeg har alltid hatt respekt for det å ferdes på sjøen, men min kunnskap og erfaring er minimal. Men mitt inntrykk er i alle fall, at det er blitt bedre holdninger hos båtfolket. Men ulykker inntreffer jo i ny og ned, noen mindre mens andre større og mer alvorlig. Båtførerbevis er jo bare et bevis på gjennomført kurs, og avlagt prøve. Det er først når man kommer på sjøen, man skal vise at man kan etterleve og praktisere det man har lært.

Dødsulykker

Det er ikke til å komme vekk fra, at folk mister livet i alvorlige ulykker med båt hvert år. Tallene varierer fra år til år, hvor pilene peker både opp og ned på statistikken. Det var en god utvikling fra 2010, hvor man opplevde nedgang. Men i 2013 ble det igjen sett en økning, så gleden ble kortvarig. I løpet av perioden 2005-2015, mistet hele 338 mennesker livet i båtulykker i Norge. Det at tallene steg fra 2013, synes Sjøfartsdirektoratet gir grunn til bekymring. Kragerø opplevde en alvorlig ulykke i 2013, dette var en typisk ulykke hvor redningsvest ikke ble brukt. I 2015 var det for alvor at økningen kom, da omkom det hele 14 personer på sjøen. Dette er tallene som kommer fra Sjøfartsdirektoratet, for første seks måneder dette året. Dette tilsvarer en økning på 3 personer, sammenliknet med samme periode for 2013 og 2014.

Båtførerbevis

De unge er de flinkeste, når det kommer til å ta kurs og få seg båtførerbevis. Tallene viser at de som er født etter 1980, er desidert mer opptatt av å kurse seg. Dette synes Sjøfartsdirektoratet er gledelig, men de vil at de over 40 år, også må ta tak. Det er nemlig den aldersgruppen, hvor flest omkommer.

Redder liv

Det at det har blitt innført påbud med tanke på bruk av flytevest, er noe som burde kommet for lengst. Det er faktisk slik at man øker sjansen for å overleve, vesentlig ved bruk av flytevest. Langt de fleste som omkommer, bruker ikke vest. Her er det snakk om holdningsendringer, og det faktum at det er påbudt i båter under 8 meter i fart.

Fart, promille og mørke

Disse tre faktorene, er viktige og alvorlige. Det er nemlig kombinasjonen av fart, promille og mørke, som dreper flest. Kanskje ikke så overraskende, men uansett verdt å nevne.
Fart, promille og mørke

Nyt turen

Det å kose seg på sjøen er viktig, la gassen hvile litt og nyt turen med en edru båtfører. Konsekvensene er ofte langt mer alvorlig, enn det man tenker på der og da. Tallene fra 2005-2015, viser at 30% av de omkomne, var påvirket av alkohol. La båten stå, om ingen er skikket til å føre den

Relaterte innlegg