Blog

Båtfører bevis for seilbåt

Det er ikke bare å sette seg bak rattet på en stor seilbåt og tenke at det skal gå greit. Det er mye å sette seg inn i, fra hvordan man skal styre båten i praksis til trafikkreglene på sjøen. Nøyaktig hva slags sertifikat eller båtfører bevist du trenger vil være avhengig hva slags båt du skal styre.

Før sertifiseringen eller utdeling av kompetansebevis må man ta et kurs og gjennomføre en prøve. I noen tilfeller må man også ha en oppkjøring med sensor. Det er 5 forskjellige diplomer eller sertifiseringer som begynner med dokumentasjon på bestått praktisk oppkjøring kalt ICC. Skal man kjøre båt i utlandet, leie en båt, så er minimums kravet båtførerbevis. Så kan man gå videre og få Competent Crew, denne krever at man har gjennomført et praktisk seilkurs. Så er det to sertifiseringer; Certified ”Day Skipper” og Certified ”Coastal Skipper”.

Formelle krav

Det er en rekke krav som stilles til båtfører i Norge og i utlandet. Båtstørrelsen er avgjørende for hva slags formelle krav det stilles til båtføreren. Hvis båten er over 8 m lang og/eller har en motor som er på over 25 hk så kraves det båtførerbeviset. Prøven kan avlegges etter fylte 15 år, men blir først utstedte etter fylte 16 år. De andre sertifiseringen går opp til ca. 15 meter og det handler da om å bevise kompetansen, spesielt for forsikringsselskaper og båtutleiefirmaer.  Skal du føre en større båt, altså 15 meter eller over så kreves det Fritidsbåt-skippersertifikat. Dette er en utvidet prøve hvor man går grundig igjennom det som trengs for å føre en større båt på åpent farvann og ta ansvar for mannskap og passasjerer. Før du kan melde deg opp på denne prøven så må man vise til tre års erfaring med båter på over 8 m lengde.

Å leie en båt

Det kan være dyrt å eie en båt, både på grunn av investeringskostnaden og ikke minst kostnaden til oppbevaring og vedlikehold. Derfor er det mange som velger å leie båt istedenfor å eie en båt. For å leie en båt så trenger man båtførerprøver og gjerne også andre sertifiseringer. Dette fungerer som et kompetansebevis som gjør det enklere for utleiefirmaet å stole på deg som båtfører.

Å vise til kompetanse er spesielt viktig i Norge hvor det er mange skjær som øker faren for å grunnstøte. I andre farvann vil det være andre krav som vektlegges spesielt. Derfor er det viktig å dobbeltsjekke regelverket i det landet du besøker.

Seil eller motorbåt

Det er mange som feilaktig tror at det bare er motorbåter hvor mang trenger en slik sertifisering. Å styre en båt kan være utfordrende uansett om det er en motorbåt eller en seilbåt. Båtens lengde er en viktig faktor og en stor seilbåt vil gjerne utfordre en kaptein enda mer enn en båt med en stor motor. Seilbåten krever at man må forstår seil og vinden. De større seilbåtene krever gjerne også et mannskap, for å kunne hjelpe med seilene. Derfor er det viktig at skipperen har kurs og sertifiseringer for å kunne ta de rette avgjørelsene.

Relaterte innlegg