Blog

Alkohol til sjøs

Det har i mange år vært fokus på dette med alkohol og båtkjøring, og det er ikke noen tvil om at mange ulykker kunne vært unngått dersom alkohol eller annen rus ikke hadde vært brukt.

Jeg tenker at enda flere holdningsskapende aksjoner fra myndighetene, er noe som må tas i bruk i enda større grad. Men det er ikke noen tvil om at holdningene har gått i riktig retning om ikke annet. Tallene svinger noe fra år til år, men myndighetene mener at det fortsatt er mye å gå på for å forbedre situasjonen. Det har ofte vært oppe til diskusjon, om man skal ha samme alkoholgrense til sjøs – som det vi har på landeveien. Personlig kan jeg ikke se at det skulle være noe problem med det, for ulykker til sjøs kan få minst like store konsekvenser som på veiene. Jeg har tidligere skrevet en del om sikkerhet på sjøen, og dette med alkohol- og ruspåvirkede båtførere – er jo i aller høyeste grad aktuelt i den sammenheng.

Politiet ønsker seg lavere grense

Politiet ønsker seg lavere grense

Sommeren for to år siden, så politiet en rekke steder i landet – at mange spekulerer og gambler på dette med promillegrensen til sjøs.Det å kunne sitte å ta seg et glass vin eller for den saks skyld et par øl, er det mange som liker når de skal kose seg i båten. Men dette er en skummelt, det er veldig fort gjort å vippe over grensen på 0,8. Politiet tror at 0,2 som grense, ville gjort at mange ikke vil nyte alkohol i båt.

Politiet over hele landet er samstemte

Det å redusere alkoholgrensen på sjøen, er noe politiet over hele landet er enige i. Om den skal ned til 0,2 er ikke sikkert, men med den økte båtbruken så er det absolutt nødvendig å gjøre noe. Det er nå 150.000 flere fritidsbåter, enn det som var tilfellet for bare noen år siden.

Mange ting som kan skje

Politiet har båter på en rekke steder langs kysten, og det er så klart varierende hvor mange oppdrag politiet har å hanskes med. Det er ikke bare fyllekjøring de støter borti, det er også en del motorproblemer og grunnstøtinger.Men noen ganger er det jo en sammenheng også her, når det kommer til at mulighetene for å få problemer – øker i takt med promilleinntaket.

Flytevestpåbud

Det ble for noen år siden, et påbud å bruke flytevest ombord i båter som er under 8 meter. Dette har uten tvil vært et tiltak som har virket, og politiet ser at flere og flere etterlever dette påbudet.Selv om det til tider oppstår diskusjoner om båtens lengde, er utviklingen på dette området veldig positiv. Kikkert er politiets verktøy, for på avstand kunne se om flytevest er i bruk.Det kan virke som at bruken av flytevest, er som det å bruke verneutstyr i slalåmbakken eller på sykkelen.Men det å senke alkoholgrensen, er noe som absolutt bør komme. En del vil nok fortsatt kjøre i fylla, men tallene vil bli langt lavere.

Relaterte innlegg