Blog

Historien om seilbåten

Det å benytte seg av vannet til og frakte mennesker og varer, samt fiske har menneskene gjort i utrolig mange år. Stokkebåter og andre former for småbåter var de første man benyttet seg av, med tiden ble det lagd større og større båter så man kunne dra lengre ut for og fiske eller frakte varene lengre.

Les mer